FYSIKA
Behandelingen
Stacks Image 26
Stacks Image 54


Inleiding

Vanuit een holistische benadering kan uw behandeling uit diverse invalshoeken bestaan, zoals:
Energetisch; Bioresonantie therapie
Stofwisseling; Voedings- en orthomoleculaire therapie volgens de KPNI
Lichamelijk; Massage-, Cuppen- en Baunscheid- en Ademhalingstherapie, Voetreflexologie en Aromatherapie
Mentaal; Bach Bloesem therapie, Coaching en Begeleiding


Een goede stofwisseling vormt de basis van uw gezondheid, dus de juiste voeding aangepast aan uw genetische profiel en/of klachten is hiertoe een voorwaarde. Orthomoleculaire therapie kan hierbij een belangrijke ondersteuning bieden.
Een niet optimaal functionerende stofwisseling kan tot uiting komen in diverse lichamelijke klachten, maar u kunt er ook op geestelijk vlak symptomen van krijgen; snel prikkelgevoelig zijn, depressieve gevoelens, en hoge pieken en diepe dalen in emoties kunnen hierbij optreden. Geestelijke en emotionele processen kunnen uw systeem zwaar belasten; oud zeer, onverwerkte trauma’s en stress. Negatieve emoties kunnen uw systeem zo ontregelen, dat u daar letterlijk ziek van wordt.


Stress is in de huidige tijd een belangrijke veroorzaker van ziekten en klachten. Zo leidt chronische stress tot langdurige ontregeling van uw zenuwstelsel. Dit is vaak het begin van vele andere klachten; slaapproblemen, stofwisselingsproblemen, hormonale disbalans, hart- en vaatproblemen, pijnklachten, huidklachten, etc.
Bij stress-gerelateerde klachten kan bijvoorbeeld massage-, ademhalingstherapie of coaching een rol spelen. Maar wist u dat voeding daar ook heel veel invloed op kan hebben?


Samen gaan we kijken wat u nodig heeft en wat bij u past. Doel is om de oorzaak van uw klachten en symptomen te herstellen of op te lossen. Bij de keuze van de therapie vormen het ontlasten, het prikkelen en het herstel van het systeem de leidraad. Door het zelfgenezend vermogen van uw systeem aan te spreken, streven we ernaar om op eigen kracht herstel van gezondheid en balans te realiseren.

Stacks Image 65
Specialisaties

Andere behandelingen kunnen bestaan uit;
• Voetreflexologie
• Fytotherapie, Aroma- en Bach Bloesem therapie
• Schussler celzouttherapie (homeopathisch)
• Ademhalingstherapie
• Cuppen en Baunscheidtherapie
• Coaching en begeleiding

Stacks Image 106
Voetreflexologie
Voetreflexmassage
Voetreflexologie gaat uit van het principe dat zich op de voeten reflexgebieden bevinden die corresponderen met alle klieren, organen en andere delen van het lichaam. Door prikkels op deze reflexgebieden op de voet elders reflexmatige reacties kunnen geven. Maar andersom betekent dit ook dat verstoringen in het lichaam tot uiting kunnen komen in de voeten.

In feite is dit een reflectie van het holistische principe dat alles met elkaar verbonden is. Een gezond lichaam werkt als een prachtig goed op elkaar afgestemd systeem. Het lichaam is dan in balans. Elk onderdeel functioneert optimaal in onderlinge afstemming met alle andere onderdelen. Dit evenwicht wordt in balans gehouden door een stelsel van klieren, organen en zenuwen. Bij een verstoring van een van deze onderdelen, wordt het systeem ontregeld en kan dat merkbaar worden in het hele lichaam.

Voetreflexologie is een therapie waarmee we via het geven van prikkels op de voeten het lichaam in zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Reflexologie geeft een diepe ontspanning, kan blokkades in het zenuwstelsel oplossen, verbetert de doorbloeding en ondersteunt het natuurlijke evenwicht in het lichaam.

Stacks Image 113
Fytotherapie
Fytotherapie
Bij de behandeling van uw klachten maak ik gebruik van natuurlijke producten. Dit kunnen zowel Westerse als Chinese kruiden betreffen.
Plantaardige middelen hebben over het algemeen het voordeel dat deze weinig bijwerkingen hebben. Bij het gebruik wordt goed eventuele contra-indicaties of interactie met reguliere geneesmiddelen in de gaten gehouden.

Dankzij veel onderzoek en geavanceerde methoden is er inmiddels heel veel wetenschappelijke opgebouwde kennis van de actieve bestanddelen van planten. Hierdoor is fytotherapie een verantwoord alternatief voor synthetische medicijnen geworden. We hebben de tijd van ‘grootmoeders middeltjes’ daarmee ruimschoots achter ons gelaten.
De plantengeneeskunde past binnen de huidige tijd, waarbij we een steeds gezondere levensstijl erop na willen houden en ‘terug naar de natuur’ willen.

Door de kennis van de achtergrond en de werking van de planten en hun inhoudsstoffen, zoals de Saponinen, Alkaloïden, Bitterstoffen, Taninen (looistoffen), Flavonoïden en slijmstoffen, zijn deze zeer goed inzetbaar. De betere kruidenpreparaten zijn bovendien gestandaardiseerd en in de meest zuivere plantaardige vorm beschikbaar. Dit garandeert een goede opname en weinig bijwerkingen.

Aromatherapie
Bij Aromatherapie maken we gebruik van de zeer geconcentreerde etherische oliën van planten en de invloed hiervan op onze huid en slijmvliezen. Via het bloed of lymfe bereiken ze ons lichaam en kunnen ze daar hun werking hebben.

Aromatherapie maakt veelal onderdeel uit van mijn massagetherapie, waarbij ik zelf de massageolie samenstel in combinatie met etherische oliën. Zo kan de werking van de massageolie een extra diepte-werkend effect hebben bij herstel.

Aromatherapie kan zich richten op ontspanning (sederend), het versterken van het immuunsysteem (stimulerend) en herstel hormonale disbalans (regulerend) en een ontstekingswerende (antiseptische) werking hebben.

Bach Bloesem therapie
De energetische werking van Bach Bloesems grijpen in op de gemoedstoestand van de mens, waar vaak een oorzaak van ziekte uit kan voorkomen.

Er zijn een viertal categorieën van gemoedstoestanden op basis waarvan Bach Bloesem zijn ingedeeld;
• Angsten
• Onzekerheden
• Onvoldoende interesse voor het heden
• Eenzaamheid
Binnen deze categorieën zijn diverse typeringen ondergebracht, op basis waarvan een persoonlijk mengsel samengesteld kan worden.

Stacks Image 76
Ademhalingstherapie
Ademhalingstherapie Ademhalen is eigenlijk iets heel vanzelfsprekends, maar in de praktijk blijkt dat de manier van hoe je ademhaalt diverse klachten met zich mee kan brengen. Vooral bij ontspanningsoefeningen is de ademhaling heel essentieel. Iedereen kent de uitdrukking 'de adem stokte in mijn keel'; stress en angst heeft heel veel invloed op de ademhaling en de doorstroming in uw lichaam. Met praktische handvaten en een stuk bewustwording, is een effectieve ademhaling eenvoudig te herstellen.

Stacks Image 126
Cuppen en Baunscheidtherapie
Cuppingtherapie
Cupping therapie is een zeer oude behandelwijze binnen de natuurgeneeswijzen, die zowel in het westen als het verre oosten voorkwam.
Het zetten van verhitte glazen koppen creëert een vacuüm op de huid, waardoor de doorbloeding in dit gebied (spieren, bindweefsel en huid) enorm gestimuleerd wordt. Door de reflexwerking kunnen spierknopen hierdoor ontspannen.

Het is ook mogelijk om met cuppen te masseren. Zo wordt een groter gebied intensief bereikt. Deze techniek kan verklevingen verminderen, voert afvalstoffen en vocht af en stimuleert de doorbloeding en daarmee het zuurstoftransport in het weefsel.
ters

Zie Links voor artikel sporters en cupping.

Baunscheid therapie
Baunscheidt therapie is een huid-afleidende prikkeltherapie binnen de natuurgeneeswijzen. Echter, gezien het effect is het bereik van de behandeling veel breder.
• Door prikkeling van de huidzenuwen kan men via de huidsegmenten, Headse zones, specifiek op de organen inwerken, waar door hun functie en doorbloeding gestimuleerd worden.
• Door de huidprikkeling worden de bloed- en lymfstroom gestimuleerd: er ontstaat een betere aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof en een versnelde afvoer van afvalstoffen. Dieper gelegen stuwingen kunnen door de betere bloedverdeling opgeheven worden.
• Door prikkeling van het zenuwstelsel ontstaat tevens een effect op de hormoonhuishouding via het vegetatieve zenuwstelsel.
Door bovenstaande werkingen wordt het algemene afweersysteem gestimuleerd en het genezingsproces van het gehele organisme positief beïnvloed; de stofwisseling wordt gestimuleerd en blokkades worden opgeheven, waardoor de energie toeneemt.

Stacks Image 137
Coaching
Coaching en begeleiding
Tijdens uw proces is het belangrijk dat u begeleid en gesteund wordt binnen een veilige omgeving. Ik zal u daar graag bij terzijde staan.

Mocht er een vraagstuk zijn dat buiten mijn expertise valt, zal ik u graag doorverwijzen naar een specialist op dat vlak.

Bij twijfel over uw ziekte of aandoening, raadpleeg altijd eerst uw behandelend arts of specialist. Ik werk graag samen met uw huisarts of specialist. Ik beschouw mijn therapie als complementair, dat wil zeggen, aanvullend op de reguliere medische zorg, waarbij het ene het andere niet hoeft uit te sluiten, maar waar mogelijk elkaar juist kan versterken.