FYSIKA
Massagetherapie
Stacks Image 26
Stacks Image 54


Massagetherapie
Aanraking is een van de eerste levensbehoeften van de mens.
Het doel van een massage kan puur fysiek zijn of meer spiritueel; het accent ligt dan meer op een energetische, emotionele of holistische benadering waarbij geest en lichaam als een geheel worden benaderd.

Massagetherapie kan meerdere doeleinden hebben;
• ter ontspanning van spieren
• herstel na letsel
• voor de behandeling van hoofdpijnklachten
• ter verhoging van weerstand
• voor een betere bloedcirculatie
• als therapie bij angst of depressie
• als behandeling tegen de gevolgen van stress


Een massage werkt altijd ontspannend en zowel lichaam als geest wordt er door positief beïnvloed. Men heeft inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat massage de volgende processen in gang zet;
doorbloeding wordt verbeterd en bloeddruk wordt verlaagd
afvalstoffen worden beter en sneller afgevoerd
voedingstoffen en zuurstofniveau worden beter aangevoerd
bevordert de afvoer van vocht
bevordert de stofwisseling
er komen hormonen vrij zoals Serotonine (gelukshormoon) en endorfines
(pijnstillend)
stressgerelateerde hormonen zoals cortisol nemen af
verhoogt de ontstekingsremmende en pijnremmende hormonen
het parasympatisch zenuwstelsel (rust en herstel) wordt gestimuleerd, waardoor ontspanning en concentratie toenemen
de slaap wordt verbeterd, energie neemt toe


Aromatherapie
Aromatherapie maakt veelal onderdeel uit van de massagetherapie, waarbij ik zelf de massageolie samenstel in combinatie met Etherische oliën die passen bij uw klachten. Aromatherapie kan zich richten op
• ontspanning (sederend)
• het versterken van het immuunsysteem (stimulerend)
• herstel hormonale disbalans (regulerend)
• ontstekings-werende (antiseptisch) werking hebben.
Door het gebruik van etherische oliën kan de massageolie een extra diepte-werkend effect hebben bij herstel.

U kunt gebruik maken van de onderstaande massages, waarbij afhankelijk van het beoogde doel u een behandeling kunt ondergaan, of van een combinatie van behandelingen;

Klassieke massage
Voetreflexmassage
Triggerpoint therapie
Gezichts- en hoofdmassage
Segmentale massage
Stoelmassage
Pulsing therapie
Forearm dance massage
Zwangerschapsmassage
Babymassage
Hotstone massage
Aromatic stress release massage


Mocht er een vraagstuk zijn dat buiten mijn expertise valt, zal ik u graag doorverwijzen naar een specialist op dat vlak.