FYSIKA
Ziekte van Lyme
Stacks Image 26
Stacks Image 54


Diagnose
Een huisarts zal een diagnose proberen te stellen met een Lyme-test. Deze testen kunnen zowel negatieve als positieve uitslagen geven, ook als u wel geïnfecteerd bent. Ze zijn hierdoor niet altijd betrouwbaar.
In eerste instantie kan er het beste een klinische diagnose gesteld worden op basis van de ziektegeschiedenis en de symptomen. Deze kan eventueel bevestigd worden met laboratoriumonderzoek bij hiertoe gespecialiseerde laboratoria of met een Bioresonantietest. De laboratoria kunnen ook testen op eventuele co-infecties.


Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Borrelia Burgdorferi (Bb). Het is een spiraalvormige bacterie die men een spirocheet noemt. Vroege symptomen zijn een rode ring/vlek genaamd Erythema Migrans (EM) op de plaats van de tekenbeet, maar deze rode kring blijft ook vaak achterwege. Verder kunnen griepachtige klachten zoals hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijnen en vermoeidheid. Maar ook deze symptomen kunnen uitblijven. Het is goed mogelijk dat pas op een later tijdstip diverse symptomen ontstaan. Dit kan onder andere te maken hebben met bijvoorbeeld de conditie van uw immuunsysteem op dat moment of andere infecties die van invloed kunnen zijn. Op het moment dat u op een later tijdstip last krijgt van symptomen of nadat u langdurig behandeld bent met antibiotica en hierna opnieuw of alsnog symptomen krijgt, spreekt men van Chronische ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme is een multi-systeem ziekte. Het kan leiden tot o.a. neurologische (zenuwstelsel/hersenen), dermatologische (huid), reumatologische (spieren en gewrichten), cardiologische (hart), opthalmologische (ogen) en psychiatrische klachten. Door de brede range van klachten, denkt men vaak niet in de richting van de Ziekte van Lyme. Diagnoses als fibromyalgie, CVS, Reumatische Artritis of bijvoorbeeld Alzheimer kunnen echter een Lyme-oorzaak hebben. Teken kunnen daarnaast ook nog co-infecties overdragen, waar ook weer diverse symptomen uit kunnen voortvloeien.


Behandeling
De ziekte van Lyme kan in veel gevallen in eerste instantie succesvol worden behandeld met antibiotica als dit vroeg na de besmetting gebeurt. Als men echter al langere tijd is besmet, wordt het moeilijker om de ziekte hiermee goed te behandelen. De Borrelia Burgdorfi is namelijk een zeer slimme bacterie die diverse gedaanten kan aannemen, die zich op verschillende plekken in uw lichaam weet te integreren alsof hij een lichaamseigen bacterie is. Hierdoor wordt de bacterie resistent en zelfs tolerant wordt voor antibiotica. Doordat hij zelfs het immuunsysteem weet te herreguleren door het blokkeren of stimuleren van bijvoorbeeld bepaalde cytokines, kan immuunsysteem de bacterie hierdoor ook niet meer traceren, laat staan aanpakken. De behandeling vraagt daarom om een specifieke aanpak, waarbij onder andere ingespeeld wordt op zijn verschijningsvormen, de mogelijkheid om de toxines van de bacteriën goed te kunnen afvoeren, herstel van uw immuunsysteem en herstel van de door de bacterie aangerichte schade in uw systeem. Daarnaast zullen de co-infecties ook aangepakt dienen te worden. In de praktijk is inmiddels gebleken dat bij de behandeling van de Chronische ziekte van Lyme de behandeling met natuurlijke middelen een belangrijke insteek is om tot positieve resultaten te komen. Hiermee is al veel ervaring opgedaan in Amerika. Ik heb mij grondig verdiept in de diverse middelen en protocollen. Echter de behandeling blijft altijd maatwerk, doordat de bacterie zich bij ieder op een andere manier kan uiten en andere symptomen kan veroorzaken. Ik werk dan ook niet met standaard protocollen en stuur het proces op basis van uw lichamelijke klachten, co-infecties en reactie op het voor u opgestelde behandelplan.

Bovendien is de natuurgeneeskundige benadering bij uitstek toepasbaar bij de ziekte van Lyme;
• ontgiften en ondersteunen van de ontgiftingsorganen
• herstel en ondersteuning van de stofwisseling met voeding
• versterken immuunsysteem
• kijken waar mogelijk emotionele factoren van invloed zijn
• herstel van opgebouwde schade als gevolg van Lyme en co-infecties
Juist doordat de ziekte van Lyme zo’n complexe multisysteemziekte is, vraagt dit om een integrale en holistische benadering.


Mocht er een vraagstuk zijn dat buiten mijn expertise valt, zal ik u graag doorverwijzen naar een specialist op dat vlak.